Garanties de compra

Les garanties de cada producte són les explícites de cada fabricant.

La garantia cobreix els defectes de fabricació, no el seu ús.

2 anys sobre el defecte de fabricació.