En aquesta publicació tractarem de deixar molt clar cada quant és recomanable portar el rellotge al taller
En una qüestió com aquesta hem de diferenciar entre tres coses abans de continuar.

1. El Manteniment de la caixa o elements externs i les seves juntes

2. El manteniment d’una maquinària mecànica o automàtica

3. El manteniment d’una maquinària de quars

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. El Manteniment de la caixa o elements externs i les seves juntes

Freqüència: Cada 2 anys.

Bé, això és possiblement i en la immensa majoria de rellotges la part que mes s’ha de vigilar, i que amb major freqüència de servei s’ha de fer. Però… per què? Si bé no interfereix de manera “directa” en el funcionament del rellotge, del qual s’encarrega la maquinària, la caixa, és l’única protecció real que la maquinària té per a protegir-se de totes les seves delicadeses -que no són poques- davant dels seus poderosos “enemics”. L’estat de les juntes i el seu correcte ajustament de polsadors, corona, tubs, bisell, vidre, fons de caixa… amb totes les seves juntes de diferents materials i el seu correcte calibratge és el que s’ha de vigilar sens falta cada 2 anys, amb els seus corresponents manteniments i proves d’hermetisme/impermeabilitat, per a garantir que tots aquests elements estan en condicions de protegir el “cor” del rellotge: La maquinària.
–Enemic número 1: Els cops. Sens dubte el mes freqüent.
–Enemic número 2: Aigua, líquids, humitat, pols, temperatures…
-Enemic número 3: Magnetisme. Escàners d’aeroport, telèfons mòbils etc.

Atenció! Els enemics a dalt enumerats anul·len deixant SENSE efecte qualsevol garantia de venda o reparació ja que son considerats “mals usos”.

 

2. El manteniment d’una maquinària mecànica o automàtica

Freqüència: Cada 4-5 anys com a molt.

Amb el pas del temps, el continu funcionament i els canvis de temperatura, els olis i greixos van “caducant”, la seva viscositat es va perdent, s’assequen, s’endureixen.. i els coeficients de fricció dels diferents components es van debilitant, s’accentuen i poden arribar a extrems de desgastar-los fins a fer-los inservibles si no es realitzen els manteniments.
Després, el cost de reparació s’agreuja en haver de substituir per més recanvis.

3. El manteniment d’una maquinària de quars (o pila)

Freqüència: Quant faci parades intermitents o simplement no funcioni.

Aquí més d’un company de professió em deu estar maleïnt entre dents…

Si aprecies el teu rellotge de quars o si és un rellotge amb moltes funcions o amb una bona mecànica interior no està de més realitzar una revisió cada certs anys, per posar una xifra, de 5 a 7 anys. Però el que “quan es para aleatoriament” no és cap barbaritat quan parlem de rellotges de quars ja que els desgasts als quals ens referim en els rellotges mecànics són pràcticament molt menys pronunciats. Els rodatges d’aquesta mena de rellotges són en general bastant més petits, més lleugers, i no suporten càrregues de força que provinguin d’una font mecànica com una molla reial o corda. Per això no és tan perillós prolongar el manteniment d’aquestes maquinàries. Eventualment totes fallen, els olis es ressequen, el consum de la pila s’eleva etc. Cal tindre en compte per això els mateixos enemics que us he enumerat més amunt, els cops i l’aigua, salvant el del magnetisme que no afectarà tant en aquesta mena de maquinàries.