Taller de Rellotgeria

En el nostre taller de rellotgeria ens encarreguem de tot tipus de reparacions: canvi de piles, corretges, hermetismes i qualsevol reparació necessària per a que el seu rellotge torni a tenir l’aparença i funcionament del primer dia. El nostre taller està equipat amb eines i màquines especialitzades per tal de dur a terme qualsevol reparació de rellotges de polsera, butxaca o de paret. 

Es recomana que tot rellotge mecànic sigui revisat per un correcte funcionament cada 5-7 anys i els rellotges de quartz/pila es faci cada 7-8 anys.