El diamant és un mineral natural, el més dur (resistent a tot tipus de ratlles) de la Terra. Per a poder polir o tallar un diamant s’ha d’utilitzar un altre diamant, i mantenen molt bé el seu polit. Els quatre criteris de qualitat més coneguts per a valorar un diamant són les anomenades “4 C”, que corresponent a les següents sigles de l’anglès:

CARAT = Pes
COLOUR = Color
CLARITY = Puresa
CUT = Talla

1. LA TALLA (CUT)

És l’element que permet revelar la lluentor del diamant. És l’únic criteri entre les 4C que depèn del “savoir faire” humà. El tall o tallat fa referència a les proporcions de la pedra. Un diamant brilla i resplendeix en funció de la seva talla. Si les seves proporcions no són les adequades, brillarà menys perquè la llum en el seu interior no es reflectirà adequadament.

DIAMANT TALLA BRILLANT

La més coneguda i estesa. La forma és rodona amb 57 facetes o costats (58 si el vèrtex està truncat, *culet). És la manera de tallar un diamant amb la qual s’obtenen els millors angles perquè el diamant brilli amb la seva màxima resplendor (en retorna millor la llum) i aprofita el pes de la pedra. En ser la que més brilla és, amb diferència, és la més popular. Parlar de brillant no sempre vol dir parlar de diamant! A vegades confonem la talla amb la qualitat, quan són coses totalment diferents!

DIAMANT TALLA PRINCESA

És una talla perfectament quadrada. En general un diamant talla princesa consta de 76 facetes, la qual cosa li confereix un aspecte centellejant. Pot arribar a aconseguir gairebé la mateixa lluentor que un diamant talla brillant, d’aquí ve que sigui també dels més populars i utilitzats en joieria.

DIAMANT TALLA PERA

Estèticament, és una talla en forma de gota d’aigua o de llàgrima. És una forma intermèdia entre la talla brillant i la talla marquesa. La part arrodonida és la més brillant. En canvi, la lluminositat es reflecteix més difícilment en la punta. Així i tot, resulta una talla summament afavoridora en dissenys de joies allargades en arracades i collarets.

DIAMANT TALLA BAGUETTE

És una talla de tall rectangular. En general 48 o 50 facetes en forma de fileres o escala. La seva peculiaritat resideix en el tall rectangular de la base del diamant per a crear una sensació de màxima transparència i lluentor. És una talla, per tant, que s’adapta millor a pedres d’alta claredat (mínimes impureses) i color transparent; ja que tendeix a posar en evidència les possibles inclusions del diamant.

DIAMANT TALLA OVAL

És un tall oval o el·líptic. Basa la seva forma en modificacions de la configuració tradicional del brillant rodó. Solen tenir una lluentor semblant a la talla brillant ja que consten també de 56 facetes. És una talla molt apreciada per a emprar en anells pel fet que la seva forma allargada ajuda a estilitzar de manera elegant la silueta dels dits i és molt afavoridora en mans petites.

DIAMANT TALLA COR

És una talla, que partint de la talla brillant es modifica en forma de cor. És un tall de “fantasia”. Es caracteritza per tenir 59 facetes. En aquest cas el tallador garanteix la simetria i l’equilibri de la pedra mentre que el polidor en ressalta la lluentor del diamant.

DIAMANT TALLA MARQUESA

Té forma allargada acabada en punta en tots dos extrems. Summament lluminosa en el centre, però la seva brillantor és menor en les puntes. Aquesta talla permet maximitzar els quirats que s’extreuen d’una pedra, aconseguint-se un diamant més gran. Igual que la talla brillant, consta de 57 facetes, però l’elaboració de les facetes és molt més complicada; requereix molta experiència i la fragilitat de les puntes exigeix la major precaució. El resultat és una peça molt estilitzada que senti molt bé en joies i especialment en anells.

 

2. EL COLOR (COLOUR)

El color és una de les característiques més importants d’un diamant: com més blanc (transparent), més bonic, escàs i valuós. Per a determinar la puresa o transparència d’un diamant existeix una escala de colors que divideix els graus de color des de la D a la Z. Escala establerta pel GIA (Gemological Institute of America) admesa internacionalment.

El color D correspon al més transparent o blanc i el color Z correspon al groc o marró de pitjor qualitat. A mesura que es desplaça de D a Z en l’escala normal de color, s’indica un creixent nivell de tons grocs i/o marrons.

Els diamants que surten d’aquesta escala a l’hora de taxar-los són els de fantasia. Aquests es taxen segons criteris diferents als anteriors. Quan el color és poc freqüent (blaus, vermells…) i conforme més intens és, més car es torna. Els diamants de fantasia, o “fancy colors” com popularment se’ls coneix, són els més valuosos i cars per la seva raresa i excepcionalitat; com el diamant “Hope” de color blau fosc. La Col·lecció de diamants Aurora és una de la més extensa com a colors, amb 12 colors clarament diferenciats, està habitualment exposada en el Museu Americà d’Història Natural a Manhattan (Nova York).

3. PURESA (CLARITY)

La Puresa fa referència a les diminutes imperfeccions naturals presents en tots els diamants, excepte en els més fins. Aquestes imperfeccions, anomenades inclusions, poden ser un núvol, una fractura, un diamant dins d’un altre més gran, líquid, etc. Els criteris s’avaluen per una observació de la corona del diamant i de la següent taula.

1) IF Internally Flawless o Sense inclusions internes

No presenta inclusions internes visibles per a un expert amb una lupa de 10 augments, però pot haver-hi algunes minúscules irregularitats externes en l’acabat.

2) VVS –  Very Very Small Inclusions / Molt molt petites inclusions

Grau 1: Una minúscula inclusió visible únicament per a un expert amb una lupa de 10 augments.
Grau 2: Diverses inclusions minúscules visibles únicament per a un expert amb una lupa de 10 augments.

3) VS Very Small Inclusions / Inclusions molt petites

Grau 1: Inclusió molt petita visible amb una lupa de 10 augments.
Grau 2: Diverses inclusions molt petites visibles amb una lupa de 10 augments.

4) SI – Small Inclusions / Petita inclusió

Grau 1: Inclusió petita visible amb una lupa de 10 augments.
Grau 2: Diverses inclusions petites visibles amb una lupa de 10 augments.

5) I1, I2, I3 – Included 1 o Imperfecte

Grau 1: Inclusió que resulta visible a simple vista.
Grau 2: Nombroses inclusions clarament visibles a simple vista que també disminueixen la lluentor.
Grau 3: Nombroses inclusions clarament visibles a simple vista que disminueixen la lluentor i comprometen l’estructura del diamant, fent que pugui esquerdar-se o trencar-se més fàcilment.

4. EL PES (CARAT)

El “Carat” (pes) és la unitat de mesura dels diamants. El pes d’un diamant es mesura en quirats, l’abreviatura dels quals és *ct. El quirat mètric, aprovat en 1907, correspon a 0.20 *gr.

L’origen de la paraula “quirat” provindria de l’antiga tradició índia de pesar els diamants amb grans de garrofers (“kuara”), aparentment molt homogenis quant al seu pes. Posteriorment, els grecs van adoptar aquesta mesura i a ells es deu el vocable “ceration” (quatre grans) que els àrabs van reprendre en la forma qirat. També s’usa com a mesura de pes del diamant el “punt”. Un punt equival a 1/100 de quirat. Així es parla de “50 punts” per a referir-se a mig quirat.

Els diamants es comercialitzen a preu per quirat. Aquest preu varia de manera exponencial amb el pes de la gemma. És fàcil comprendre per què són més cars els diamants a mesura que augmenta la seva grandària: la naturalesa proporciona moltes menys pedres grans. Per exemple un diamant d’1.5 quirats és tres vegades el pes d’un diamant de 0.5 quirats, però el seu preu pot ser entre cinc i set vegades superior.

No confondre quirats, que determinen el pes de les gemmes amb els quirats que determinen el títol dels metalls. Per a l’or, com més gran sigui el quiratatge, major serà el contingut d’or pur de les joies. L’or de 18 quirats conté 750 mil·lèsimes d’or pur i 250 mil·lèsimes d’altres aliatges. L’or de 9 quirats, conté 375 mil·lèsimes d’or pur i 625 mil·lèsimes d’altres aliatges.