Davant dels últims esdeveniments ocorreguts i divulgats als mitjans de comunicació sobre la tècnica de producció de l’electroforming,com a professionals del sector ens agradaria donar-vos la nostra opinió i explicació didàctica. D’aquesta manera, podreu jutjar de forma imparcial, fets que només han fet que embrutar la reputació dels que ens hi dediquem a costa de publicitat gratuïta per altres.

L’electroforming permet utilitzar uns motlles de cera o resina per a que aquests siguin recoberts completament de metall, mitjançant un procés galvànic. La diferència rau en aquest cas, que de les joies conformades per electroforming, les parets d’aquest recobriment són més gruixudes, fins al punt que una vegada liquada la cera de l’interior i buidada de la joia aquesta queda amb una aparença de volum gran malgrat ser buida.

Si per contra la mateixa tècnica es fa sobre un polímer, no es podrà buidar de l’interior, l’aparença de volum de la joia serà finalment el mateix però el pes final de la peça es correspon a la suma del metall que la compon més el del polímer que conté.

Possibles raons d’usar l’una o l’altra manera de realitzar el electroforming:

En el primer cas les parets del recobriment han de ser una mica més gruixudes, perquè al desaparèixer l’ànima de cera de la peça podria quedar massa feble per al seu ús. De fet, són molts els joiers que no reparen aquest tipus de peces pel fet que no tenen fàcil arranjament amb les tècniques tradicionals de reparació de joia, i que la majoria de les vegades són per abonyegadures en la seva superfície degudes a una caiguda a terra o un cop contra algun objecte dur.
Tot això fa que necessitin portar més capes i que tinguin un servei post-venda molt condicionat per l’estructura buida de la joia.

En el segon cas, utilitza una ànima dura que queda atrapada a l’interior de la joia; això facilita utilitzar menys gruix en les capes d’or i també desapareix la sensació o aspecte de buit de la joia, la qual cosa millora la percepció del consumidor respecte a la mateixa joia.
A més, fa que la joia tingui menys problemes en el seu ús quotidià en resistir millor les caigudes o els cops habituals d’una joia. Per tot això els problemes post-venda disminueixen considerablement, encara que igualment la majoria dels joiers refusen fer reparacions en aquesta mena de peces pels problemes que poguessin derivar de la forma en què estan construïdes.

En el cas de bijuteria, també es pot recobrir de metalls preciosos com l’or o la plata.
Per electròlisis, es va recobrint el motlle de cera o resina, que acaba ocult sota la capa desitjada de metall. A continuació, es buida l’interior de l’objecte que queda completament buit.

Tot això fa que necessitin portar més capes de metall preciós (or o plata) i que tinguin un servei post venda molt condicionat per l’estructura buida de la joia.

A Joieria Sangrà, som plenament conscients d’aquests processos i tècniques. Posant com exemple la marca de joieria ELEKA, de la qual és el fabricant nacional amb qui treballem aquest tipus de producte. Ells mateixos, buiden en la seva totalitat la peça de qualsevol substància que no sigui metall preciós i en conseqüència, compleixen amb la Llei del metall tal i com van contrastades. La resistència de la peça la confereix la pròpia morfologia de la mateixa i el gruix de la capa de metall preciós dipositat. El disseny de les peces es fa amb l’objectiu que siguin el més resistents possible, tècnica que comporta molta especialització i coneixement. Per al seu control, totes la peces vénen comprovades i analitzades per lots de producció i per tipologia de models.

 

Peces d’eletroforming ELEKA, disponibles a la botiga online

L’electroforming és una tècnica que, ben realitzada, no contravé, en cap cas, el Reglament de la Llei de Metalls Preciosos aprovat per Reial decret 197/1988.